Tarihin Tozlu Sayfalarından ; Ankara Gemisinin Hikayesi