Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Şirketin merkezi Girne‘dir. Şirket, gerektiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde veya dışında büro, şube, temsilcilik ve acentalıklar açabilir.

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyılarında kıyı emniyeti ile ilgili her türlü tesisi kurmak Can Kurtarma İstasyonları açmak ve işletmek.

b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasularında bulunan gemi, yük ve sair deniz araçlarının kurtarma ve yardım işleri olmak üzere, bütün denizlerde gemi kurtarma ve yardım işlerini yapmak.

c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasularında, koylarında, limanlarında ve iskelelerde KKTC Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyması halinde kılavuzluk ve römorkaj hizmeti vermek.

d) Gemi Kurtarma, yardım ve görülen diğer hizmetlerle ilgili ücretleri tahsil etmek, Gemi, romorkör, araç ve gereç kiralamak, kiraya vermek, acentalık ve temsilcilik yapmak.

e) Kıyı Emniyeti, arama, kurtarma, gemi kurtarma, yardım ve deniz güvenliği ile ilgili deniz kara ve hava vasıtalarını temin etmek, satın almak, kiralamak, hizmet almak, bu vasıtaların bakım onarım, yenileme ve iyileştirmesini sağlamak.

f) Amaç ve faaliyet alanlarında her türlü anlaşma ve sözleşmeler akdetmek, ipotek tesis ve terkin etmek, bu kapsamda sair tüm hukuki muamelelerde bulunmak.

g) Amaç ve faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi için pesonel temin etmek, yetiştirmek, eğitim tesisileri kurmak, kurdurtmak, mevcut tesisleri işletmek, yeni kaynaklar temin etmek.

h) Şirket amaç ve faaliyetlerine ilişkin Taşınmaz mal satın almak, kiraya vermek, kiralamak, inşaat yapmak ve yaptırmak, tahsis almak, gerektiğinde taşınmaz malları satmak, bu taşınmazlar üzerinde üçüncü şahıslar lehine ayni haklar tesis etmek.

i) Şirket Amaç ve faaliyetlerine uygun sair işleri yapmak, yaptırmak ve koordine etmek,

j) Dış Ülkelerde acenta ve şubeler açmak, amaç ve faaliyetleri kapsamında şirketler kurmak ve kurulmuş şirketlere ortak olmak,

k) Deniz Haberleşmesi ve Seyir Güvenliği Haberleşmesi Hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Limited 24/08/2000 tarih ve 24150 sayılı yasa ile 12 aralık 2000 tarihinde kuruldu.Şirketin merkezi ve Genel Müdürlüğü Girne’de olup Genel Müdürlüge bağlı Gazimağusa Acil Müdahale İstasyonu Sar istasyonu olarak görev yapmaktadır.

Şirketin sermaye ortakları TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı,  TC Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel Müdürlüğü ile KKTC İnkişaf Sandığı’dır.

Şirket, Uluslararası Denizde Can ve Mal Kurtarma Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki Denizde Can ve Mal Kurtarma Protokoluna atfen kurulmuştur.

Şirketin faaliyet alanı ulusal bir gerekliliği yerine getirmenin yanında IMO gibi uluslararası denizcilik örgütlerinin kıyı devletlerinden aradığı ve tavsiye ettiği gerekliliği de yerine getirmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz sinyalizasyon sisteminin işletilmesinden de sorumlu olan şirketimiz mevcut fenerlerin ve şamandıraların derin tamir ve yenileştirilmesinin yanında yeni fenerlerin inşası ile de ülkemiz denizciliğine önemli katkılar sağlamaktadır.

Deniz turizmi yapan ülkemizi denizden ziyaret edecek yabancı ve yerli yatlar ve deniz araçlarının denizde emniyet hususunda 24 saat hizmette olan şirketimizin daha modern ve yeterli halde olması için çalışmalar devam etmektedir.

Her yıl yapılan uluslararası yat rallisinin Girne ayağında fırtınadan dolayı yardım çağrısında bulunan yabancı ve Türk bayraklı yatlara romorkörümüzce yardımda bulunulması ülkemizin tanıtımı ve turizim çıkarları yönünden önemli bir olaydır.

Kendi karasularımız ve uluslararası sularda yardım çağrısında bulunan her tekneye zaman kaybetmeden milliyet farkı gözetmeksizin yardımda bulunmak şirketimizin emniyet politikasıdır ve her yıl katıldığımız Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı’nda göstermiş olduğumuz başarı göreve her zaman hazır olduğumuzun kanıtıdır.

15 Mart 2006 tarih ve S-639-2006 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile işletmesi şirketimize devredilen Kıbrıs Türk Radyo yaklaşık 1,5 milyon dolar harcanarak GMDDS’ye uygun modernize edilmiş ve 01 Nisan 2006 tarihinde Sayın Bakanlar Binali YILDIRIM ve Salih USAR’ın katıldığı törenle hizmete açılmıştır.

İşletilmesi şirketimize devredilen Kıbrıs Türk Radyo ,Koordinasyon Komisyonu ve Yönetim Kurulu kararlarıyla 24 saat kesintisiz hizmet esasına geçmiştir.

MF (Ortadalga) ve VHF yayınları ile batıda Sicilya, doğuda Lübnan ve İsrail ve Mısır’a kadar uzanan geniş bir alanda haberleşme hizmeti verilmektedir.

Arama Kurtarmanın önemli öğelerinden dinleme ,Kıbrıs Türk Radyonun 24 saat kesintisiz hizmeti ve GMDSS‘e uygun sistemiyle bölgemizde tam olarak yerine getirilmekte ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti gemileri ile bağlantılı olmasıyla anında müdahaleyi sağlayacak sistem kurulmuş olmaktadır.