Tarihin Tozlu Sayfalarından ; “SS KURTULUŞ GEMİSİ”